Beeldvorming

In de jaren zestig verschenen er kinderseries op de televisie waar personages in voor kwamen die stotteren. Zoals in Pipo met Snuf en Snuitje; “m-m-mooie p-parels, f-f-fijne p-parels” maar ook programma’s als Doris, waarin hij de rol aannam van iemand die stottert, succes verzekerd want “een stotteraar” was om te lachen. Een stotteraar werd neergezet als een dom persoon, “een neurotische zenuwpees”, en als iemand die niet serieus werd genomen. 

Daar zat ik dan als stotterend kind. De televisie was een krachtig medium dat zijn plaats had binnen het gezin. 

Dat beeld van een domme stotteraar werd de huiskamer ingeslingerd door volwassen mensen en ‘grote mensen hadden altijd gelijk’.

De ontwikkeling van een positief zelfbeeld werd hierdoor ernstig verstoord.

Het personage Brains, in de serie The Thunderbirds, was de uitzondering op de regel. Hij was slim, hij stotterde weliswaar maar hij werd serieus genomen. Dat hij door boeven in de woestijn werd ingegraven met alleen zijn kop boven het zand werd voor mij een levendig angstbeeld waar ik nog lang last van had. Wat een poppenserie teweeg kan brengen in het gevoelsleven van een kind en wat een impact het kan hebben als op de televisie een persoon die stottert wordt neergezet als de risee.

De tijdgeest van de jaren zestig was bepalend voor mijn jeugd.

In die jaren was er een stottertherapie die vooral van het accepteren uitging. In de krant stond een foto van een groep mensen in een kring die “ik ben een stotteraar!” moesten roepen. Later kwamen er ook buttons met daarop teksten als “ik stotter … nou èn?!” of “stotterjijofstotterik” of “ik stotter, waar ben jij goed in?”. Rondlopen met zo’n button was het summum van acceptatie. Accepteren moest want het zou een “mankement in de hersenen” zijn volgens de professoren. Maar door flink te oefenen en goed je best te doen zou je de moeilijke letters onder controle kunnen krijgen.

Hoogst verwarrend allemaal want ik wist dat mijn natuurlijke staat vrij was van blokkades;
ik kon prachtig voorlezen als ik alleen was en tegen de poes vertelde ik hele verhalen zonder te stotteren. Maar op mijn schoolrapport had ik een 4 voor lezen en de poes ging dood. En juist omdat ik zo hard mijn best deed om niet te stotteren tierde mijn angst welig want het kunnen accepteren van iets wat mij zoveel leed bezorgde en waar zoveel negativiteit aan hing zou in die tijd een godswonder zijn geweest.

Is het beeld van een persoon die stottert veranderd in de loop der jaren? Mijn zelfbeeld in ieder geval wel.

Bekende nederlanders die stotteren verschijnen met regelmaat op de televisie wat veel goed heeft gedaan aan de algemene acceptatie van iemand die stottert en als tegenhanger van het beeld dat werd neergezet van ‘een stotteraar’ als zou dat om te lachen zijn.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Na het plaatsen van een reactie moet deze eerst worden goedgekeurd voordat deze verschijnt.

Er zijn nog geen berichten achtergelaten, wees de eerste.