Hoofdstuk 3 vertaald uit Redefining Stuttering is te downloaden onder “Informatiebronnen”

“Toen ik stopte met het observeren van mijn probleem door het beperkte perspectief van ‘stotteren’, was het stotteren per se verdwenen – dat wil zeggen, ik stopte het gedrag te zien als iets dat ‘stotteren’ werd genoemd – en in plaats daarvan was een handvol andere problemen in een unieke relatie dat moest worden aangepakt. Door deze problemen individueel aan te pakken, namen de feitelijke fysieke blokkeergedragingen langzaam af en verdwenen ze in de loop van de tijd.
Uit deze ervaring zijn een paar nuttige regels naar voren gekomen. Eén van de meest functionele is, dat elke persoonlijke verandering begint met observatie.”

John Harrison