Understanding & Controlling Stuttering

A Comprehensive New Approach Based on the Valsalva Hypothesis

William D. Parry

Verward door stotteren? Vraag je je af waarom woorden vaak als “bakstenen muren” aanvoelen vlak voordat je ze probeert te zeggen? Of waarom een blokkade sterker wordt naarmate je meer kracht zet om er doorheen te breken? Als dit zo is, dan is hier een boek, geschreven in heldere, alledaagse taal, dat de stukjes van de stotterpuzzel in elkaar zet, zoals nooit eerder gedaan is. De sleutel tot dit is de Valsalva Hypothese – een verrassende nieuwe theorie dat stotter blokkades uitlegt als een neurologische verwardheid tussen stem en het Valsala mechanisme, als reactie op angst of anticipatie op moeilijkheden in de spraak. Met als resultaat dat het strottenhoofd zich voorbereid om kracht uit te oefenen in plaats van de klank van een woord te produceren. Dit veroorzaakt het vastlopen van de spraak op de medeklinker of de ‘glottal stop’ voorafgaand op de klinker. In dit boek wordt uitgelegd hoe neurologische, lichamelijke en psychologische factoren op elkaar inwerken dat stotteren stimuleert en bestendigd door een “Valsalva-Stotter Cyclus”.